Sve za odmorrss

Potkategorije

Na tridesetak kilometara od Jadranskog mora, pored Skadarskog jezera, gotovo u nedogled pružaju se redovi čokota sa vinovom lozom, koji na oko 2.310 hektara oblikuju jedan od najvećih i najljepših vinograda u Evropi – Ćemovsko polje, koje se nalazi u vlasništvu Plantaža.


Vinogradi su sa jedne strane omeđeni koritom rijeke Cijevne, ponornice, koja se, tražeći svoj put ka Morači i moru, probila kroz iskonske stijene i sačinila jedan živopisni mali kanjon. Iako je vinograd ogroman i parcele su međusobno veoma udaljene, posjetiocima je omogućeno da ga obiđu u potpunosti, uz čašu pjenušavog vina i u laganoj vožnji turističkim vozom koji klizi kroz ovo vinogradarsko carstvo, u kojem se uzgaja 29 različitih sorti grožđa, među kojima su najznačajnije autohtone crnogorske sorte: vranac i krstač. Vranac je neprikosnoveni vladar Ćemovskog polja, zauzimajući čak dvije trećine vinograda.

Izvor: TO Podgorica.

Cijena je po dogovoru
2 godine prije
nikad ne ističe
599
Cijena je po dogovoru
2 godine prije
nikad ne ističe
818
2 godine prije
nikad ne ističe
808
2 godine prije
nikad ne ističe
554
2 godine prije
nikad ne ističe
710
Cijena je po dogovoru
2 godine prije
nikad ne ističe
658
2 godine prije
nikad ne ističe
646
2 godine prije
nikad ne ističe
677